Ważne terminy
Terminy zapłat zobowiązań w miesiącu: lipiec 2021


12/07/2021   Zapłata składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników
15/07/2021   Zapłata składek ZUS przez płatników składek zatrudniających pracowników
15/07/2021   Zapłata składek PPK
20/07/2021   Zapłata zaliczki na podatek dochodowy (PIT) za miesiąc poprzedni i za II kwartał
20/07/2021   Zapłata zaliczki na podatek dochodowy (CIT) za miesiąc poprzedni i za II kwartał
26/07/2021   Zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni i za II kwartał