Certyfikaty i uprawienia


Ubezpieczenie OC (KH)


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzącego usługowo księgi rachunkowe.

Ubezpieczenie OC (PKPiR)


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzącego usługowo księgi podatkowe.

Ubezpieczenie OC (Kadry i Płace)


Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy prowadzącego obsługę kadrowo-płacową.

Świadectwo kwalifikacyjne MF


Świadectwo kwalifikacyjne nr 32196/02, wydane przez Ministra Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Certyfikat kwalifikacji księgowego


Certyfikat kwalifikacji księgowego według IFAC.

Certyfikat ukończenia szkolenia Polski Ład


Dyplom ukończenia szkolenia - Polski Ład w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Certyfikat AML


Certyfikat ukończenia szkolenia - przeciwdziałanie praniu pięniędzy i finansowaniu terroryzmu - zmiany od 31.07.2021.