Narzędzia


  • ZUS
  • Podatki
  • Rejestry podatkowe i finansowe
Wyszukiwarka indywidualnego rachunku bankowego w ZUS:
https://www.eskladka.pl/Home

Kalkulator składek dla "Mały ZUS" i "Mały ZUS+":
https://www.eskladka.pl/Calculator

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wyszukiwarka Podmiotów - Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Przeglądarka sprawozdań finansoweych w KRS
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df